جمعه, 31 فروردين 1397

طنز آخوندی: انبیاء بنی اسرائیل دیگر چه اعجوبه هایی بوده اند!

نامه الکترونیک چاپ PDF
  نقل است در مجلس ختمی در صفاییه قم، واعظ بر فراز منبر بود و وعظ می کرد، یکی از حضرات آیات وعلمای اعلام وارد می شود، واعظ به رسم ادب آخوندی - چون زورخانه که پهلوان پیش کسوتی وارد می شود و زنگ را به صدا در می آورد - سخن قطع می کند و از حضار صلواتی می گیرد و در فضیلت علمای اسلام حدیثی نقل می کند که :
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: " علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل" " علمای امت من از انبیاء بی اسرائیل برترند"
  پای منبر یکی از کسبه اهل خیرِ شوخ طبعِ آخوند باز، که با حضرت آقا هم سر و سری داشت و جواز شوخی و مزاح در محضر علماء گرفته بود! می گوید: " ببین آنها چه اعجوبه هایی بوده اند! بیچاره بنی اسرائیل!"
  1 - این فقط و فقط در حوزه طنز است، جدی نگیرید و به شوخی دیگران با علماء، ما را عقوبت نفرمایید، این مختصر فقط برای ادخال سرور در قلوب مومنین است"
 2 - حاضران در مجلس خرده نگیرند که چرا طنز را تحریف کرده ای! برای حفظ ادب و جان قدری سانسور شد، بله آن کاسب شوخ طبع بذله گوکلمه ای دیگر استفاده کرده بود، در ثانی مگر سخن او وحی منزل است،  در حوزه فرهنگ مکتوب ، ناسزای کاسب، اینگونه ترجمه می شود! مسئولیتش هم با من!
89/6/22   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart