دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

مدیریت دنیا و مسلمین جهان با عناصر خودسر !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  این عناصر خود سر همه جا هستند، شعبان بی مخ مرد، اما نسل او هنوز دامنگیر ماست، اندیشه حکومت با تکیه بر شعبان بی مخ ها از این دیار نرفته است، یک روز قتلهای زنجیره ای را در وزارت اطلاعات و امنیت کشور - که باید حافظ امنیت مردم باشد - به عناصر خود سر نسبت می دهند!
  روز دگر جنایت بشری کهریزک را به عناصر خود سر قضایی و انتظامی نسبت می دهند، مردم که به قاضی و پلیس اعتماد نکنند، به چه کسی باید اعتماد کنند؟
  یکروز غائله کوی دانشگاه، و باز رد پای نوپو ( نیروی ویژه پاد وحشت)، رد پای لباس شخصی ها و باز نیروهای خودسر! تیراندازی پایگاه مقداد هم لابد کار عناصر خود سر بسیج بوده است، مسجد لولاگر، مجتمع سبحان، زیر کردن مردم با ماشین نیروی انتظامی، قتل موسوی و ندا و سهراب و ... همه و همه کار نیروهای خودسر بوده است!  راستی شیشه های دفتر و منزل مرا نیروهای خودسر با لباس فرم سپاه سید الشهداء خرد کردند!
  و امروز نیروهای خودسر خانه کروبی را مورد هجوم قرار  داده اند، شیشه ها را شکسته، بر دیوارها رنگ پاشیده و دوربین های مدار بسته را خرد کرده اند که شناسایی نشوند( مثل دفتر ما). آب را قطع کرده اند تا کروبی به یاد کربلا بیافتد! نیروهای خودسر تیراندازی کرده و گاز اشک آور انداخته اند!
  جای بسی تاسف است، حکومتی که ادعا دارد می خواهد دنیا را اداره کند و مدیریت مسلمین جهان برای او کم است! از عهده تامین امنیت چند کاندیدای ریاست جمهوری بر نمی آید، نمی تواند عناصر چماق بدست فدایی خود را کنترل کند! این عناصر خودسر! خود را مطیع محض ولایت می نامند، نام فداییان رهبر بر خود می نهند، شعارشان" جانم فدای رهبر" است،
  پس از دو حال خارج نیست، یا از ولی و رهبر خود اذن دارند و چنین می کنند، که باید بر ملتی که پایه های حکومتش بر شانه های شعبان بی مخ هاست گریست!
یا واقعاً خودسرند و از رهبری و نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی تحت امر او- که مقابل جمعیت میلیونی می ایستند - کاری برنمی آید، که باز هم باید بر ملتی که نمی تواند امنیت رجالش را تامین کند گریست!
اگر فرض بر این باشد که این عناصر خود سر می زنند و می شکنند و کاری از دست نیروهای نظام در برابر این چند ده نفر بر نمی‌آید، باید فاتحه نظام را خواند، نظامی که از پس پنجاه نفر عنصر خود سر بر نمی آید، ادعای مدیریت جهانی دارد!
علی ای حال، این شیوه حکومت بسیار خطرناک است، اگر این فرهنگ شعبان بی مخی برچیده نشود، من در آینده نگران جان مسئولین فعلی هستم، اگر شما نمی توانید جلوی دهها نفر را بگیرید، چگونه انتظار دارید که ما جلوی دهها میلیون نفر را بگیریم؟
بگذارید مطالبات در چارچوب رفتارهای مدنی و مسالمت آمیز پیگیری شود، نگذارید این شیوه رسم شود و آیندگان به انتقام برخیزند، من برای جان حاکمان امروز بیم دارم، آقایانی که بر خر مراد سوارید، به روز پیاده شدن از این خر هم بیاندیشید!
89/6/13   مهدی خزعلی
 

افزودن نظر


Joomlart