چهارشنبه, 30 خرداد 1397

افطار با آیت الله خرازی دبیر کل حزب الله

نامه الکترونیک چاپ PDF
  دیشب آیت الله سید محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله، افطار مهمان ما بود، ایشان بیش از ما نگران نفوذ یهودی تباران در ساختار قدرت بودند، و بحث های مفصل فقهی در باب یهودی تباران و بنی اسرائیل دارند، امیدوارم پیگیری ایشان نقاب از چهره آنوسی ها بردارد.
89/6/1  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart