دوشنبه, 28 خرداد 1397

عدم اعتقاد و التزام عملی ابو علی سینا به اسلام!

نامه الکترونیک چاپ PDF
    امروز میلاد حکیم ابوعلی سینا - روز پزشک - است، خوش بحالت حکیم، نیستی، میلادت را " روز پزشک" می نامند، اگر بودی، کافر بودی! یا سر بدار!
 آن روز اگر ملایی تو را تکفیر می کردوکتابت را نجس می دانست، حکومت دینی نبود، چماق دین در ید حاکم نبود، تیغ تکفیر شیخ مثل امروز تیز نبود، آن روز اگر انگ مرتد و محارب و معاند بر تو می زدند، خریداری نداشت، یا اگر داشت، سربداری نداشت! امیری بود تو را تکریم و از گزند روزگار حفظ کند.
  امروز پزشکان این مرز و بوم - این فرزندان تو - را کافر می خوانند و از خانه خودشان بیرون می کنند، پدر جان، استاد اجل، آن روز که برگه رد صلاحیت خویش برای حضوردر خانه خود( سازمان نظام پزشکی) را به جرم " عدم اعتقاد و التزام به اسلام" به دستم دادند، به خود تسلی دادم، با خود گفتم: وقتی استاد اعظم طب و حکمت ، ابن سینا را در دورانی که دین فروشان حاکم نبودند، تکفیر می کنند، امروز که ابزار دین در دست حکومت است، چرا نکنند؟!
  استاد بزرگ؛ شک ندارم، اگر امروز بودی به جرم " عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اصل مترقی ولایت فقیه" رد صلاحیت می شدی! ما که هیچ نمی فهمیم و معتقدیم، رد صلاحیت شدیم، توکه همه چیز می فهمی، پاک کافر باشی!
  آن زمان که امثال ما را دیندار می دانستند، تو را تکفیر کردند، امروز که ما را کافر می خوانند، تو که علامه دهری، علم تو کفر ابلیس است !
  اما ای بزرگ؛ چه زیبا جواب یاوه گویان را برای همه تاریخ دادی:
                    کفر چو منی گزاف  و آسان  نبود                محکم تر از ایمان من، ایمان نبود
                   در دهر چو من یکی و آن هم کافر               پس در همه دهر یک مسلمان نبود
اول شهریور 1389
روز پزشک بر همه همکاران مبارک
دکتر مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart