چهارشنبه, 30 خرداد 1397

شیخ اصلاحات و پالیزدار

نامه الکترونیک چاپ PDF
  حاشیه های افطاری دیشب از خودش جالب تر بود، شیخ می‌گفت:" دکتر یک افطاری به ما داده و کلی کار از ما کشیده است!"  از گفتگوی سایر مهمان ها با شیخ نمی نویسم، چرا که اکثراً از انتشار عکسشان با شیخ بیم دارند! به این می گویند، امنیت، آزادی، فضای باز سیاسی! یکی می ترسد که از دستگاه قضا بیرونش کنند، یکی از فلانی بیم دارد و همه از ...
  اما آب از سر من و پالیزدار گذشته است، شیخ باید نگران عکس با ما باشد! ( این شوخی خود شیخ با من بود!)
اما گفتگوی شیخ و پالیزدار از همه جالب تر بود، او بادقت به ماجرای تحقیق و تفحص گوش می داد.پالیزدار هم مثل همیشه با انرژی از آن دوران و انفرادی تعریف می‌کرد، من که ده بار شنیده بودم، باز برایم شنیدنی بود. بگذریم...89/5/27 مهدی خزعلیافزودن نظر


Joomlart