چهارشنبه, 30 خرداد 1397

اوامر ملوکانه، عادات شاهانه !

نامه الکترونیک چاپ PDF

  در گذشته پادشاهان و سلاطین هر از چند گاهی عزم سفر می کردند، و بلاد و آبادیهای مسیرسلطان، مورد تفقد و توجه شاه قرار می گرفت، کیسه های زر که قبلاً بصورت خراج تحصیل شده بود، اینک با قدوم شاه اهداء می شد، رعیّت شاه را با جود و بخشش می یافت و شکایت والیان و گماشتگان به او می گفتند و شاه می رفت و روز از نو و روزی از نو!
  مصلحین بزرگ و عدالت پیشه، آن چنان تدبیر امور می کردند که دیگر نیازی به بذل و بخشش های شاه و درباریان نباشد، عدالت در توزیع امکانات و امنیت در سراسربلاد برقرار باشد ،  سلطان که نیازمند خودنمایی و شکوه و فرشاهی بود، از تدبیر مصلحان آزرده و بزرگانی چون امیرکبیر، خواجه نصیر وقائم مقام فراهانی مغضوب و محدود می شدند.
نکندعادات شاهانه، به گونه ای دگر باز گردد، نکند نفس جاه طلب بر ما غلبه کند که جمعیت وزیرانمان را براه اندازیم و آنچه حق ملت است با حضور خود بر آنان منت نهیم، که رییس جمهورفلان مبلغ اختصاص فرمود و رییس جمهور در بازدید از دانشگاه وعده فلان مبلغ را داد یا هدیه رییس جمهور به دانشجویان و ورزشکاران و غیره و ذالک.
همگان باید در انتظار بمانند تا کی قدوم مبارک رییس جمهوربه خطه‌ی محروم آنان برسد تا اوامر ملوکانه بر اختصاص بودجه‌ای که حق آنان است تعلق گیرد.
در نگاهی جامع تر، باید گفت بودجه و امکانات دولت بصورت جامع و کلی و بر اساس نیاز و سرانه جمعیت هر استان اختصاص یابد و با رعایت عدالت زمانی بصورت جامع و کامل، همزمان اعلام و از نمایش صله و بخشش شاهانه و تحقیر استانهای محروم پرهیز شود. رجال سیاسی از " نمایش قدرت" و نقش " رابین هود" پرهیز و چون امیر مؤمنان علی علیه السلام، در سادگی و بی پیرایگی به خدمت بپردازند و بگذارند محرومان پس از مرگشان بدانند که یاور شبهای کوفه چه کسی بوده است.

هشتم دیماه 1384
ومن الله التوفیق و علیه التکلان
دکتر مهدی خزعلی

برگی از سایت هک شده قبل!

 

افزودن نظر


Joomlart