سه شنبه, 25 مهر 1396

« لقمه حلال » خاطره ای از معاون اول قوه قضائیه

نامه الکترونیک چاپ PDF

  یادش گرامی، مرحوم آیت الله حاج شیخ هادی مروی که خدایش با پیامبر و آل محشور فرماید، ناهار منزل ایشان مهمان بودم ، او که در منبر خطیبی توانا بود در محفل نیز مجلسی گرم و شیرین داشت ، گاهی بی پروا سخن می گفت ، درد دل زیادی از قضا و قوه قضائیه داشت ، سخن از دعا و استجابت دعا بود و اینکه چرا دعایمان مستجاب نمی شود می گفت : "علت اینکه دعاها مستجاب نمی شود این است که لقمه حلال پیدا نمی شود ، و به عنوان شاهد مثال می فرمود ، همه شما روغن نباتی مصرف می کنید و تمامی کارخانجات روغن نباتی به استثنای یکی مصادره ای است !"
  برایم جالب بود که معاون اول قوه قضائیه محصول کارخانجات مصادره ای را حلال نمی داند ، خدایش رحمت کند.

پنجم آذر 1386

و من الله التوفيق و عليه التكلان

دكتر مهدي خزعلي

افزودن نظر


Joomlart