چهارشنبه, 30 خرداد 1397

متعه لا، بل فی سبیل الله ! (مذاکره یا رابطه با آمریکا) طنزآخوندی

نامه الکترونیک چاپ PDF
سال‌ها این رابطه با آمریکا بد‌جوری ذهن مرا به خود مشغول کرده بود، معمای لاینحلی که با هیچ فرمول ریاضی یا هیچ محلول شیمیایی حل نمی شد!
مجهولاتش را نمی دانم، من در معلوماتش گیرکرده بودم! سرنخ رابطه هم اونور خط قرمز بود، نه می شد پا را آن طرف خط گذاشت، نه می‌شد نخ را کشید و سرنخ را بدست گرفت!  
ازیک طرف می دیدم که همه ته دلشان می خواهد! اما می خواهند خودشان رابطه برقرارکنند، می‌خواهند این فتح الفتوح بنام خودشان باشد! 
اگر در دوران اصلاحات، رییس جمهور در تنگنا قرار می گیرد که از راهرویی که کلینتون عبور می کند رد نشود! و اگر زیر آسمانی رود که کلینتون رفته است فریاد وااسلاما از اصولگرایان به آسمان می رود، برای این است که اصلاح طلبان این جام را از آن خود نکنند!
در انتخابات نهم مسابقه بود، یکی می گفت با جرج بوش عکس  یادگاری می گیرد، دیگری دم از رابطه بی قید و شرط می زدو... همه می خواستند این غائله ختم شود، غافل از این که یکی پشت پرده بود که نمی‌خواست این افتخار نصیب دیگران شود، هر گاه که یکی نزدیک دروازه حریف می شد، درسوت خود می دمید و پرچم آفساید را بالا می برد و با استفاده از حق وتو همه چیز را خراب می کرد!
آن روز گفته می شد: "مذاکره از رابطه بدتر و خطرناکتر است !"
این معمای سخت ، بغرنج و لاینحل من بود، هرچه با خود کلنجارمی رفتم، کمتربه جایی می رسیدم، این کلمه قصاربرای من کاریکلماتوربود، یعنی به عقل ناقص من جور درن می‌آمد، صغری و کبرای آن برعکس بود، آخر مقدمه‌ی رابطه، مذاکره است، بارها و بارها باید مذاکره کرد تا رابطه برقرار شود! مذاکره پیش نیاز رابطه است!
درواقع اول« بله برون » می کنند و خطبه می‌خوانند و بعد « رابطه » برقرار می ‌شود!، بی خود نیست که می گویند: "چون که صد آمد نود هم نزد ماست"
برعکس، می تواند مذاکره باشد و به رابطه منتج نشود، حتی به جنگ بیانجامد!

این همه صغری و کبری چیدم که بگویم، من نمی فهمیدم، تا این که یکی ازدوستانم - که طلبه ای شوخ و طناز و بذله گوست - از سفر سوریه برگشت و می گفت: در آن دیاربه خانمی پیشنهاد متعه داده بود، و او در جوابش گفته بود: "متعه لا، بل فی سبیل الله!" * تازه فهمیدم که چگونه می شود بدون مذاکره رابطه داشت - البته فی سبیل الله - حال می فهمم که چرا مذاکره ازرابطه بدتر است! این یک مسئله فرهنگی است، در جامعه هم چنین است، رابطه مخفیانه دختر و پسر را می پذیرند اما رابطه شرعی و آشکار را بد می دانند، (الناس علی دین ملوکهم)
علی ای حال، خرسندیم که اخیراً متعه - ببخشید مذاکره - با آمریکا را پذیرفته اند و شاید منجر به رابطه بشود، ان شاءالله مبارک است، به پای هم پیر شوند!  این هم بهتر است هم شرعی است، مذاکره کنید در صورت توافق رابطه برقرار کنید، این طور نباشد که بلا مذاکره - فی سبیل الله - رابطه برقرار شود.

89/5/25    دکتر مهدی خزعلی

*پاورقی: آن خانم متعه(صیغه) را حرام می دانست و برای اینکه به حرام مبتلا نشود، بدون عقد و صیغه! - فی سبیل الله - رابطه برقرار می فرمود! مثل ...

*** باز انتشار پس از 40 ماه به مناسبت مذاکرات جدید 1392/9/7  ***

افزودن نظر


Joomlart