يكشنبه, 06 خرداد 1397

سالگرد ترور فریدون فرخزاد

نامه الکترونیک چاپ PDF
  فریدون فرخزاددر سال 1317 متولد و درسال71 با 17 ضربه چاقو در خانه اش در بن به قتل رسید- مثل فروهرها!- به امید جهان بدون خشونت و ترور، من نیز با فرخزاد اختلاف سلیقه و فرهنگ و اندیشه دارم، اما شعرهایش را می خوانم، به او اهانت نمی کنم، حتی اگر او اندیشه مرا مسخره کند، خطابش را سلام می گویم.
و اما قطعه شعری از او:

براي سنگ مزارم
با من از عارفان سخن گوييد
از ضمير زبان سخن گوييد
من نه از راه خود خطا رفتم
که فقط راه آشنا رفتم
عشق بود آن چه بود بنيادم
زان چه بر هستي شما دادم
تا برين خاک ديده بگشودم
جفت آيينه و صدا بودم
از درون و برون کلام شدم
رّستم از نام و اصل نام شدم
در درون ام به عشق پيوستم
سبز گشت از اشارت اش دست ام
چون کتاب ام به نام او شد باز
باز شد اين دريچه را آغاز
اينک از عشق، پاک پاک ام من
گرچه خاکي، درون خاک ام من
تا مزارم مسير پرواز است
بال بگشا، که هر دري باز است
دشت ذهن ام ، بهار و بيدار است
اين گذر گه نه آخر کار است
بر من از عشق گر دمي باري
در نهايت ز عشق بيداري
بي فريدون فرخ ام زنهار!
دل بنه بر دل ام در اين ديدار

افزودن نظر


Joomlart