چهارشنبه, 27 تیر 1397

حاشیه ای بر نامه مهدی خزعلی به آقای جنتی

نامه الکترونیک چاپ PDF
  جناب آفای مهدی خزعلی نامه شما به آقای جنتی را خواندم و لی حیفم آمد بعنوان کسی که کمی از حقایق آن دوران را میداند نکاتی را به جنابعالی و پدرتان و آقای جنتی یاددآوری نکنم که مردم هم آنها را بدانند . موضوع راجع به همان دوران و همان خانه گوشه شورای نگهبان است که همانگونه که گفتید چند سالی خانواده های خزعلی و جنتی در آن بصورت مشارکتی زندگی میکردند. راستی یادتان هست که چه زمانی به آنجا نقل مکان کردید ؟ آیا خانه خالی بود یا مستاجر دیگری داشت؟ مستاجر و همسر و فرزند نوزادش چه شدند ؟ وسائل خانه و جهیزیه همسرش چه شد ؟ آقایان خزعلی و جنتی تا قبل از خرداد 1360 با اینکه عضو فقهای شورای نگهبان بودند ولی در آنجا زندکی نمیکردند ( با اینکه تا سالها بدلیل حضور شخصیتیتهایی در شورای نگهبان اصلا مطرح نبودند) شاید در خیابان ری بودند . منزل مذکور در اختیار آقای انتظاریون رییس دفتر آقای بنی صدر رییس جمهور معزول بود که بعد از همان اتفاقات خرداد 1360 دستگیر شد و ماموران هم از ورود همسر و فرزند نوزادش به منزل مذکور جلوگیری کردند و این شد که آن خانه به تصاحب شماها در آمد و مدتها روی اموال آنها زندگی کردند بطوریکه بعد از حدود ماهها خانم انتظاریون موفق شد که اموال و اسباب و جهیزیه اش را مجوز بگیرد و از آنجا ببرد... پس از آن متوجه شده بود که دو نفر از فقهای شورای نگهبان نه تنها نگهبان وسایلش نبودند که از آنها استفاده کرده بودند فرشها – تختخواب – کمد – لوازم آشپزخانه و... استفاده شده و بعضی مستهلک و چقدر از بین رفته فقط خدا میداند زیرا از آنها لیستی تهیه نکرده بود .در این مدت رفت و آمد چه تحقیر و سرکوفت و معطلی راجع به همسرزندانیش و بنی صدر –چقدر مراجعه به شورای نگهبان و اگر نبود پا در میانی و سفارش بزرگان آنجا معلوم نبود کی و چقدر از وسایلش را میتوانست دریافت کند . یادتان هست آقای دکتر خزعلی همان موقع هم همان راننده ها که اشاره کردید از رفتارهای دو عضو فقیه آن شورا در مورد خانم انتظاریون و اسباب زندگی شخصیش در تعجب بودند شاید ان کمد هم که قصه اش را گفتید کمد خانم انتظاریون بود!

.....................................................................................................................
پاسخ:
با سلام، با خواندن این جملات بی اختیار اشک ریختم، من از متصرف قبل اطلاعی نداشتم، نمی دانستم بر او چه گذشته است، اما امروز از او به سهم خود عذر می خواهم و از او طلب عفو دارم، دیگران را نمی دانم، شاید مال همه را مال خود می دانند!
راست می گویید، وسایلی که در آن خانه بود، دراختیار ما بود، اما می گفتند از قبل از انقلاب بوده است و خانه را با وسایل در اختیار ما قرار دادند! از شما می خواهم مرا حلال کنید!
89/5/14 مهدی خزعلی
من در بالاترین عضو نیستم، که در آنجا پاسخ دهم، زحمتش با شما

افزودن نظر


Joomlart