دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

دعوت به سخنرانی در مسنجر

نامه الکترونیک چاپ PDF
  دنیای مجازی دنیای عجیبی است، آخر الزمان است، امروز ایمیلی دریافت کردم مبنی بر " دعوت به سخنرانی در مسنجر" ، نمی دانم پای منبر من چه کسانی و در کجای عالمند، مشغول چه کاری اند، حتماً برخلاف منبر های 12 پله ما سخنرانی یک سویه هم نیست، مخاطب را هم نمی بینی و نمی شناسی، هرچه می خواهد دل تنگش می گوید، به هر حال برایم جالب است که آنرا تجربه کنم، امشب ساعت 10 در یاهو مسنجر قرار سخنرانی دارم.

افزودن نظر


Joomlart