يكشنبه, 03 تیر 1397

خشم و خروش

نامه الکترونیک چاپ PDF


"خشم و خروش"

یک روز اگر خامه من نغمه خوش داشت
امروز ملامت مکنیدم
که چرا سرد و خموش است
آنروز دلم پر زامید و
قلمم شور و نوا داشت
امروز پر از قهر و غرور است و
پر از خشم و خروش است
خشمی است نهان در کلماتم
قهری است عیان در جملاتم
دردی است دراین جوش و خروشم
سوزی است در این آه و فغانم
89/5/4 مهدی خزعلی(باران)
این قطعه را به همه منتظران منجی موعود تقدیم می کنم، با این خروش است که می توان ظهور را انتظار کشید

افزودن نظر


Joomlart