دوشنبه, 25 تیر 1397

دیدار مرموز عسگراولادی مسلمان با احمدی نژاد

نامه الکترونیک چاپ PDF
  عصر پنجشنبه عسگراولادی مسلمان با احمدی نژاد دیدار خصوصی داشت، همه سایت ها تاکید کرده اند که از محتوای مذاکرات خبری منتشر نشده است! من عرض می کنم : منتظر نباشید، خبری منتشر نخواهد شد! این یک دیدار درون سازمانی و قومی است، به من و شما ربطی ندارد!، البته و صد البته نتایج آن دامن همه ما را می گیرد، نگویید مسائل این قوم به ما چه ربطی پیدا می کند!
  حتماً حکایت ختنه آن کودک را شنیده اید، نقل است کودکی را ختنه می کردند، داد و فریاد می کرد، حق داشت، اما در گوشه ای دیدند دختر بچه ای زار زار می گرید، گفتند تو دیگر چرا گریه می کنی؟  گفت: آخر دارند برای من تیزش می کنند!
  امیدوارم ربط این جلسه خصوصی را با احوال خودمان فهمیده باشید!!
89/5/3  مهدی خزعلی
 

افزودن نظر


Joomlart