دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

ستاره داود و رساله آیت الله نوری همدانی

نامه الکترونیک چاپ PDF
    آیت الله نوری همدانی که در کارنامه خود حمایت از بنی صدر ومتعاقب آن اخراج از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را دارد، در میان شش مرجع تقلید جایز التقلیدِمعرفی شده از سوی جامعه مدرسین نمی باشد،من هنوزکسی ازعلما یا مدرسین را نمی شناسم که ایشان را برای مرجعیت معرفی کرده باشد!  اما حمایت وی از جناح حاکم و دولت فعلی، فضای رسانه ای را برای ایشان باز و تا حدودی در جامعه مطرح شدند، تا جایی که رسانه ملی صحنه شعار دادن ایشان - که خلاف شان مرجعیت بود!- راپخش کرد، در واقع ایشان در این صحنه به جای وزیر شعار - که می گویند بازنشسته شده است - انجام وظیفه کردند. نمی دانم - خواسته یا ناخواسته - این حرکت معظم له موجب سقوط جایگاه مرجعیت شیعی شد.  ایشان با تاسی به رهبری در بعضی مراسم چفیه به گردن می اندازند و اخیراً با تاسی به احمدی نژاد به سفر استانی رفته اند!
  علی ای حال، علیرغم حمایت بی چون و چرای ایشان از جناح حاکم، در روزی که چماقداران به بیت حضرات آیات منتظری و صانعی حمله کردند، به بیت ایشان هم تعرض مختصری شد! که موجب تعجب همه ناظران بود، چرا بیت آیت الله نوری همدانی؟ ایشان که شان خود را تا وزیر شعار هم در حمایت از جناح حاکم پایین آورده بود، دو فرض مطرح بود، یکی فرضیه "رد گم کردن " را مطرح می کرد و دیگری می گفت اینان به خادمان خود هم رحم نمی کنند، از او انتظار بیشتری داشتند و زهر چشم گرفتند!
   اما سئوال من این است، با عنایت به کلام رهبری در مورد " ستاره منحوس داود" صدها ستاره داود در روی جلد رساله عملیه ایشان چه می کند؟ من هر کجا که ستاره داود را دیدم رد پای یهودی تباران جدید الاسلام و آنوسی ها را جستجو کردم. من این جستجو و تبار شناسی را به معظم له می سپارم. امیدوارم پاسخی شایسته بیابم.
و اما کلام رهبری:
" صهیونیست ها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختمانی بسازند آن علامت نحس  ستاره داود را سعی کردند یک جوری رویش تثبیت کنند. "
89/4/30 مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart