سه شنبه, 25 مهر 1396

اعیاد شعبانیه و تاسیس رصد خانه!

نامه الکترونیک چاپ PDF
    از غیبت چند روزه عذر می خواهم، میلاد امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) را در جوار آقا علی ابن موسی الرضا(ع) نائب الزیاره بودم، دیشب تا ظهر امروز رانندگی کردم، دست خالی هم نیامده ام، مطالبی دارم برای نوشتن، اگر خواب بگذارد، شاید فردا ....
   در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم، با خود عهد بستم که رصد خانه را دایر کنم، من بر این باورم که مهمترین رسالت من در این روزگار " تاسیس رصد خانه" است.اگر بگذارند و قبل از افتتاح رصد خانه سرم را زیر آب نکنند!
  بزودی ستاره های زیادی کشف و پیدا خواهم کرد........!!!
89/4/29   مهدی خزعلی
 

افزودن نظر


Joomlart