دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

نا گفته های قاضی پرونده 18 تیر

نامه الکترونیک چاپ PDF
  چندی پیش دیداری داشتم با قاضی پرونده 18 تیر، حرفهای ناگفتنی زیادی داشت، از اظهارات شنیدنی مسعود ده نمکی در محضر دادگاه تا اظهارات فرماندهان نیروی انتظامی و نوپو! از چاقو و پنجه بوکس و فلاخن وارداتی از آلمان تا نیروهای وحشت با لباس شخصی !
  فقط می دانم که شدت جنایت آنقدر بوده است که مسعود ده نمکی هم کم آورده است و تحمل این همه خشونت برایش دشوار بوده است، جنایت نیروهای با لباس شخصی در 18 تیر باعث شد که بسیاری از چماق بدستان سنتی لباس شخصی دچار تردید شده و ببرند!
  راستی " نوپو" چیست؟ می گویند نوپو مخفف" نیروی ویژه پاد وحشت" است، اما من که از دیدن آنها وحشت دارم، به نظر من آنها " نیروی ویژه پدیدآورنده وحشت اند"
  آیا کسانی که اینها را بر جان و مال و ناموس مردم مسلط کرده اند، گزینش لازم را انجام داده اند؟ ملاک عضویت در " نوپو" چیست، جز شرایط جسمانی و قدرت بدنی، آیا بر قدرت منطق و استدلال و بنیانهای دینی این افراد دقت شده است؟
  علی ای حال، 18 تیر یازده سال قبل، نقطه عطف چماق بدستان لباس شخصی بود، عده ای قلچماق آموزش دیده بی دین، جایگزین چماق بدستان سابق شدند، اگر قبلی ها با فریاد یا حسین و یا زهرا فرق مردم را می شکستند، اینها با دشنام ناموسی همان کار را با خشونت بیشتر انجام می دهند،
  به اعتقاد من بزرگترین دستاورد 18 تیر، ریزش چماق بدستان مذهبی و استخدام چماق بدستان حرفه ای بود! این کار را برای ما آسان تر و برای رقیب سخت تر می کند! آنروز با چماقی می جنگیدیم که با نام زهرا(س) فرود می آمد و امروز با چماقی در نبردیم که به ناموس زهرا(س) تجاوز می کند!
  پس از 11 سال مردم از بیدادگاه جنایتکاران 18 تیر مجاب نشده اند، همه چیز برای آنها مبهم و سئوال برانگیز است، اگر می خواهید مردم را آگاه کنید - که نمی خواهید - اجازه دهید تا با قاضی پرونده گفتگویی در سیما داشته باشم - که هرگز نخواهید گذاشت! - به هر حال من حاضرم.
89/4/18  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart