پنجشنبه, 27 مهر 1396

دجاج فقیه !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  در مکه مکرمه، از شارع ام القری به سمت مسجد الحرام می رفتم،بیلبورد تبلیغاتی هجده متری توجه مرا به خود جلب کرد، " دجاج فقیه "، تمثالی تمام قامت از یک مرغ سفید توپولی، به بزرگی هجده متر مربع که در زیر آن نوشته بود " دجاج فقیه "! اما آنچه موجب شد از ماشین پیاده شده و با موبایل عکس بگیرم، شعار تبلیغاتی آن برَند بود، در بالای تصویر بزرگ نوشته بود: " انا الافضل " با خود گفت، این هم حجت بالغه! نام مرغ را هم که فقیه می گذارند، بجای "قدقدقدا" فریاد " انا الافضل" سر می دهد!
89/4/9 - مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart