چهارشنبه, 30 خرداد 1397

سکوت معنا دار !

نامه الکترونیک چاپ PDF

 سکوت معنا دار !

مهمانی شام بود، صدای گفت وشنود فضا را پرکرده بود، سفره که مهیا شد و همگان به طعام مشغول شدند دوست بغل دستی ام آرام در گوشم گفت: «عجب سکوتی!!» گفتم : «همه مشغولند» باز توفیق عمره رمضانیه داشتم پس از اذان مغرب جمعیت میلیونی روزه داران مسجدالحرام و مسجدالنبی (ص) افطار می کردند وصدایی ازاین جمعیت بر نمی خواست .
روز عاشورا غوغایی است ،ازهر طرف دسته های عزاداری با علم و کتل ،طبل و سنج، زنجیر زنان و سینه زنان حسین علیه السلام را فریاد می کنند، اما ساعتی بعدازظهر عاشورا عزاداران برای صرف ناهار تشریف می برند و سکوتی در شهر حاکم می شود.
در آغاز دولت نهم و حتی قبل از انتخاب نهم، سر و صدای دزد را بگیر و دزدگیر2005 گوش ها را کر می کرد، رییس جمهور تمامی دولت های قبل را متهم می کرد و فریاد می کرد که آمده است که جلوی بخور بخور را بگیرد، در مجلس دست در جیب می کرد که اسامی مفسدان اقتصادی در جیب من است و هزار شعار دیگر، آنقدر سر و صدا زیاد بود که در خیابان و بازار بایستی مراقب جیب خود بودی که مبادا این همه دزد که بر سرکارند مالَت را ببرند و یا کلاهت را بردارند. اما مدتی است که سر و صدایی نمی آید، سکوتی معنادار حاکم است ظاهراً همه مشغول می باشند و دیگر صدایی از کسی برنمی آید،

ومن الله التوفيق وعليه التكلان

دكتر مهدي خزعلي

سه شنبه 19 تیرماه 1386

افزودن نظر


Joomlart