پنجشنبه, 03 خرداد 1397

سازمان زندان ها مجری مسکن مهر!

نامه الکترونیک چاپ PDF

 سازمان زندان ها مجری مسکن مهر!

 طرح مسکن مهر پنجمین سال خود را می گذراند، مردم چشم انتظارند و اجاره نشین، می گویند سازه های نیمه کاره مسکن مهر فاقد استاندارد های لازم است!

 از سوی دیگر، هنوز چند ماهی از دستور رهبری برای تعطیلی بازداشتگاه مخوف و مرگبار کهریزک نگذشته بود که خبر استقرار زندانیان جدید در کهریزک، لرزه بر اندام مردم انداخت! رئیس دادگستری تهران، در پاسخ سئوال نمایندگان مردم از علل و چرایی بازگشایی کهریزک، اعلام کرد: " کهریزک بازگشایی نشده است، بلکه در نزدیکی بازداشتگاه کهریزک، زندانی کاملاً استاندارد ساخته ایم و راه اندازی کرده ایم!"

 این سرعت عمل در ساخت زندان- آنهم از نوع کاملاً استاندارد! – مرا بر آن داشت تا پیشنهاد کنم، طرح مسکن مهر را نیز به سازمان زندانها واگذار کنیم، قطعاً ظرف مدت پنج ماه، همه متقاضیان مسکن مهر را اسکان خواهند داد- آنهم از نوع استاندارد! – جا دارد به این تلاش و همت مضاعف آفرین گفت! دست مریزاد !

4/4/89 – تهران – مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart