يكشنبه, 06 خرداد 1397

عطر مُحرِم ! سوغات حج

نامه الکترونیک چاپ PDF
زیر چادر های عرفات ، میان جمع حاجیان یکی به دنبال صابون مُحرِممی گشت که معطر نباشد و می گفت :شامپوهای بی عطر نیز برای مُحرِم تولید شده است .
چای مُحرِمنیز معطر نیست و غذای محرم نیز فاقد ادویه معطر نظیر زعفران و هل و غیره است در این میان یکی از حاجیان با لهجه ای شیرین می گفت :آقا ادکلن مُحرِمدرست نکرده اند ،که بو نداشته باشد !!!
به امید آنروز که در ساک هر حاجی یک ادکلن نیز بگذارند که بدون بو باشد !و با خیال راحت استفاده کند!!!
                                                                                                         دکتر مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart