سه شنبه, 25 مهر 1396

پیروزی مطلق در انتخابات میاندوره‌ای مجلس

نامه الکترونیک چاپ PDF

بسم الله الرحمن الرحیم

بخاطر دارم قبل از انتخابات ریاست جمهوری نهم جناب آقای دکتر غفوری‌فرد از معدود مسئولین نظام بود که در مصاحبه‌ها از کاندیداتوری آیت الله هاشمی رفسنجانی دفاع می کرد. روزی در جلسه وفاداران انقلاب اسلامی که فضای حمایت از کاندیدای دیگری بود، به ایشان گفتم: « چرا در دفاع از هاشمی رفسنجانی کاری نمی‌کنید » و آن عزیز فرمود: « من در حزب خودم هم جرأت ندارم اعلام مواضع کنم.»بهرحال به گمان من این کلام کافی بود تا در انتخابات میاندوره‌ای رای اول خود را تقدیم ایشان و رأی دوم را به خانم جلودارزاده تقدیم کنم.تصور اینکه کرسی نمایندگی میاندوره‌ای 50،50 تقسیم شده است باطل است. آقای غفوری‌فرد نیز فردی اصولگرا و اصلاح‌طلب است و بایستی گفت: در میاندوره‌ای تهران هاشمی پیروز مطلق انتخابات بود.

ومن الله التوفیق و علیه التکلان
دکتر مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart