دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

آقای رییس جمهور، تشویق یا تحقیر؟!

نامه الکترونیک چاپ PDF

بسم الله الرحمن الرحیم

سرافکنده به میهن برمی‌گردد، دیگر سکوت به منظور حفظ روحیه ملی مفهومی ندارد، باید گذشته را آیینه عبرت و چراغ راه آینده کرد. بخاطر بیاوریم حضور آقای احمدی‌نژاد در جمع ملی‌پوشان و پوشیدن لباس تیم ملی و تمرین با آنان را، آن‌گاه که رییس جمهور پا به توپ حرکت می‌کرد.
آقای رییس جمهور، آیا شما برای تشویق جراحان قلب، چاقوی جراحی به دست گرفته و قلبی را عمل می‌کنید؟، یا برای حمایت از جراحان و متخصصین چشم، چشم بیماری را با چاقوی جراحی نشانه می‌روید؟ چه شده است که در فوتبال و ورزش حرفه‌ای که عده‌ای تمامی عمر و جوانی خود - و گاهاً سلامت خویش - را در گرو نهاده‌اند و هر کدام برای پست سازمانی خاصی تخصص و پرورش یافته‌اند، شما لخت می‌شوید و پا به توپ با آنان تمرین می‌کنید؟ اینجا نقطه انحراف است، شما نه تنها مشوق نبوده‌اید، بلکه تلاش سالهای جوانی آنان را به سخره گرفته‌اید . ورزش حرفه‌ای و تخصصی آنهم در سطح قهرمانی را به هیچ انگاشته و آنان را همبازی خویش دانسته‌اید. اگر در جمع جراحان شما چاقو بدست گیرید کدام جراح است که دگربار چاقو بدست گیرد و روپوش پزشکی بپوشد؟ بجای پوشیدن لباس ملی‌پوشان و بازی با آنان، در نشستی دوستانه اعلام می‌کردید در خدمت شما هستم، چه کم دارید؟ چه نیاز دارید؟ و در رفع نیازهای اساسی تیم ملی می‌کوشیدید. این جام نیز گذشت امید که تمامی فرصت‌های طلایی در مسیر ایران اسلامی چون جام‌جهانی برباد نرود، که ظاهراً دارد می‌رود.


مدیر مسئول موسسه فرهنگی انتشاراتی حیّان
دکتر مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart