يكشنبه, 03 تیر 1397

دولت کوتوله ها !

نامه الکترونیک چاپ PDF

  دولت نهم پر از کو تو له های سیاسی و افراد کم تجربه و جوانفکر است، بابا بزرگ آنها کردان بود، یک روز مشایی خبط می کند، بلوای مشایی تمام نشده بلوای کردان شروع می شود، یک روز کلهر و دعوت از خوانندگان زن لوس آنجلسی و روزدگرادعای تقلب در انتخابات نهم (زبانم لال!)، و امروز جوانفکر خامی می کند و از صدر تا ذیل مجلس را قبول زحمت می نماید!  روز های زوج الهام مسئله ساز است و روزهای فرد عیال مربوطه آش می پزد! و احمدی نژاد که همه روزه به گردن ادبیات طنز و طنزپردازان حق دارد، شاید آیندگان دوره احمدی نژاد را رنسانس طنز سیاسی ایران بخوانند، ابراهیم نبوی بدون احمدی نژاد می میرد!  اما شباهت دولت نهم به کوتوله های لی لی پوت!

  لی لی پوتین ها در قایقی به مصاف مخالفین می روند، هر گاه موجی بزرگ -  از قماش موجهای بالا - می خواهد قایق آنها را واژگون کند، دست گالیور از بالا می آید، آنهارا از موج می گیرد با دست دیگر چند موج جانانه نثار مخالفین می کند و باز قایق را در آبهای آرام می گذارد، اگر نبود گالیور هزار بار لی لی پوت و کوتوله های آن نابود شده بودند
87/8/24  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart