جمعه, 04 خرداد 1397

اسبها هم شناسنامه دارند !

نامه الکترونیک چاپ PDF

اسبها هم شناسنامه دارند ! 

  در حاشیه  مراسمی همراه پدر از محل پرورش اسب های مسابقه بازدید کردیم، بالای جایگاه هر اسبی شناسنامه ای نصب شده بود که در آن نام، نام پدر، نام مادر، نژاد، جنس و تاریخ تولد ثبت شده بود.

  مسئول تشکیلات از دانشگاه تربیت اسب و مسائلی پیرامون اخلاق و اسب می گفت، با حرارت خاصی از نژاد و تبار اسب ها حرف می زد، از این که هر اسبی برای سوارکاری خاص مناسب است و روحیات اسب و سوارکار باید با هم بخواند. از او خواستم از نژاد، تبار و حسب و نسب اسب ها بیشتر برای معظم له بگوید!

  می گفت: برای ما نژاد، پدر، مادر و اجداد اسب بسیار مهم است ، باید حداقل 4 جد پدر و مادری اسب را بشناسیم ، باید بدانیم خون کدام اسب در رگ اوست، گاهی سوابق خانوادگی اسب ها را تا 300 سال قبل داریم، شاید در شناسنامه  آدم ها جرح و جعل باشد اما در شناسنامه  اسب های ما جرح وجعل راه ندارد، تاریخ انعقاد نطفه و تاریخ تولد اسبها ثبت است !

  با بررسی سابقه اجداد اسبها مشخص می کنیم که کدام اسب برای 1600 متر ، کدام برای 2000متر و کدام برای پرش مناسب است.

  به یاد بحث پریشب در محضر پدر افتادم، معظم له می فرمودند: " شما به اصل و نسب و تبار افراد چه کار داری؟ مهم حال افراد است "  و من عرض کردم : " می دانم که مهم حال افراد است، لیکن وقتی می خواهیم سرنوشت 70 میلیون نفر را به کسی بسپاریم حق داریم از سوابق خانوادگی او مطلع باشیم، چه اشکالی دارد بدانیم" اوباما " مسلمان تبار و کنیایی الاصل است و بعد با آگاهی انتخاب کنیم، کتمان حسب و نسب برای چیست؟ "

 در میدان اسب دوانی با خود می اندیشیدم، جایی که حسب و نسب و تبار اسبها که می خواهند سواری دهند مهم است،چرا حسب و نسب و تبار کسانی که می خواهند بر گرده ما سوار شده و سواری بگیرند مهم نباشد ؟!

  ای کاش به اندازه اسب های مان، از مسئولین مان اطلاع داشتیم.....!

25 اسفند 1387  /  دکتر مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart