يكشنبه, 03 تیر 1397

زن بیشتر ، پول تو جیبی بیشتر!

نامه الکترونیک چاپ PDF
  به مناسبت این ایام که موضوع داغ سایت ها " مسئله زن" است، حکایتی به ظاهر خنده دار و لی سخت دردناک برایتان می نویسم،  یادش بخیر، ایام جنگ بود و در اردوگاهی نزدیک دزفول ، کنار رود دز، مستقر بودیم، جوانکی سیاه چرده که تازه هجده را تمام و پادر نوزده سالگی گذاشته بود، دوران سربازی خود را در اردوگاه می گذراند، اهل روستاهای دور افتاده خوزستان بود، می گفت : " من دو تا زن دارم! "  ما که به مخیله مان خطور نمی کرد که او در سالهای آتی هم ازدواج کند، تا چه برسد به متاهل بودن و آنهم دوتا، دوتا!  گفتیم: " تو که سربازی، خرج آنها را از کجا می آوری؟ " با همان ته لهجه عربی گفت " ای بابا، پول تو جیبی منو اونا می دن! "  به او گفتیم: " خوب ؛ چرا دوتا ؟ پول تو جیبی بیشتر نمی خوای؟! "
88/12/20 مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart