سه شنبه, 25 مهر 1396

بازدید ازموسسه توانبخشی آیت الله امامی کاشانی

نامه الکترونیک چاپ PDF
  امروز با پالیزدار از موسسه توانبخشی ولیعصر(عج) وابسته به آیت الله امامی کاشانی بازدید کردیم، در این موسسه کودکان عقب مانده ذهنی تحت درمان قرار می گیرند، این موسسه دارای چهار مرکز در تهران با نام های " نوید عصر / امید عصر / ارمغان عصر / نسل امید " می باشد و سه مرکز درمانی در شیراز، مشهد و کاشان دارد.
 می گویند پشتوانه مالی این مراکز توانبخشی، معادن سنگ دهبید فارس می باشد، معدن سنگ دهبید از معادن بزرگ و منحصر به فرد در نوع خود در دنیاست.
88/12/18 مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart