يكشنبه, 03 تیر 1397

دیده بوسی کروبی و مرتضوی!

نامه الکترونیک چاپ PDF
  پیامکی از دوستی عزیز دریافت کردم که: " کروبی در مراسم ختم با مرتضوی دیده بوسی کرد!!!" و سه علامت تعجب پیامک را بدرقه می کرد، من هم با احمدی نژاد رو بوسی - ببخشید، شانه بوسی - کردم، ما اهل گفتمانیم و با دشمنان خود هم دست داده و پس از رسم و رسوم عادی وارد بحث و کلام منطقی می شویم، آنها که پشت می کنند و روی ترش می فرمایند، منطق ندارند، کسانی از بحث رو در رو می گریزند که حرفی برای گفتن ندارند. کسانی قطع رابطه می کنند و حتی از مذاکره می هراسند که استدلال ندارند، ما در همه حال آماده معانقه ومصافحه ومواجهه و مذاکره ومناظره ومباهله ومکاتبه و مجادله و مشاجره واگر پا داد معامله!! هستیم
88/12/18 مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart