دوشنبه, 25 تیر 1397

صدای پای طالبان می آید !

نامه الکترونیک چاپ PDF

    صدای پای طالبان می‌آید!
   افراطیون راست و اقتدار گرایان که خود را نماینده خدا می‌دانند و مردم را به هیچ می‌انگارند، با استفاده ابزاری از اعتقادات پاک مذهبی مردم و رهبری سازماندهی شده ارکان قدرت به هر طریق به مرحله دوم راه یافتند!
از روز شنبه موج نگرانی در چشم هر ایرانی دیده می‌شد، هر ایرانی آزاده سوای از هر گرایش فکری نگران آزادی بود. اتحاد و یکپارچگی ملت در حمایت از هاشمی، انسان را بیاد روزهای انقلاب می‌اندازد. آن روزها همه مردم با تمامی سلایق فریاد می‌زدند : « یا مرگ یا خمینی» و امروز ملت ایران مبارزه‌ای را آغاز کرده است، روز جمعه سوم تیرماه یا « مرگ آزادی» است و یا « جشن آزادی»، انتخاب با شماست.
بر ملت است که بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی، برای آزادی به پای صندوقهای رای بیایند و هاشمی را یاری دهند.
امیدوارم شنبه چون شب راهیابی به جام جهانی، « جشن آزادی» در سراسر ایران برگزار شود.
زنده باد آزادی
دکتر مهدی خزعلی دوشنبه 30 خرداد 1384
" روزی که این سطور را نوشتم، این روزها را می دیدم، اما نه به این شوری شور!"
برگی از سایت هک شده ام

افزودن نظر


Joomlart