يكشنبه, 03 تیر 1397

شغالها چه می گویند؟! (خاطره ای از گذشته ی دور)

نامه الکترونیک چاپ PDF

  جناب مستطاب حاج آقای جنتی جزاک الله

  يادش به خیر ، دوران ستم شاهی بود ، اختناق بیداد می کرد ، خفقان همه صدا ها را خفه کرده بود زندان بود و تبعید ، شب بود ، تاریکی بود و ظلمت ، در خانه شما مهمان بودیم ، صدای زوزه شغالها از دوردست بگوش می رسید ، از من که کودکی خردسال بودم پرسیدید :« شغالها چه می گویند ؟ » و من پاسخ دادم :« می گن : حاج آقا ااا، حاج آقاااا! » و با زبان کودکانه حاج آقا را می کشیدم . با کودک خردسالم به کوهستان رفته بودم ، شب بود ، تاریکی بود و ظلمت ، صدای زوزه شغالها از دور دست بگوش می رسید .فرزندم پرسید :« صدای چیست ؟» گفتم : « صدای شغالها است که می گویند ......!!!

30/11/1386 مهدی خزعلی
برگی از سایت هک شده قبلی

ب

 

افزودن نظر


Joomlart