جمعه, 31 فروردين 1397

لباس نوکری امام زمان(عج) یا لباس ریاست!

نامه الکترونیک چاپ PDF

به بهانه میلاد حضرت خاطره ای خواندنی که اگر برای روحانیت گوش شنوایی باشد، شنیدنی تقدیم می کنم.
بسیاری از رجال و مسئولین روحانی توفیق کسب عنوان خادم الرضا (ع) را دارند، نمی دانم این عنوان اعطایی از سوی تولیت آستان قدس را امام رضا (ع) امضا می کنند یا در آخرت شرم سار عمل این خادمین است! علی ای حال این خاطره حکایت یکی از مسئولین روحانی است که عنوان پر افتخار "خادم الرضا" را کسب کرده است
.

وارد صحن عتیق شده از کنار سقا خانه اسمال طلا گذشته و از کفش داری جنب ایوان طلا وارد رواق شدم، پیرمردی روحانی، با غبارروبی به آرامی مردم را هدایت می کرد، حرکت پرهای رنگارنگ غبار روب و گاهی نوازش پرهای نرم با سر و صورت زائرانی که خود را متبرک به غبار آستان دوست می کردند، رقص و سماع زیبایی را به تصویر می کشید. مدتی را با تماشای سماع خادم الرضا و عشاق الرضا در عرش سیر کردم. نوازش پرهای غبارروب برایم بال فرشتگان را تداعی می کرد، چون به خود آمده و از عرش به فرش آمدم، دیدم که چیزی کم است، چرا فراش لباس فراشی ندارد! آرام به کنارش رفته و نقادانه از او پرسیدم: "لباس نوکری امام رضا (ع) دون شان شماست؟!" او که از این سوال غافلگیر شده بود پاسخ داد: "ما می خواهیم لباس خدام بپوشیم ولی دستور داده اند روحانیون با لباس خودشان بیایند!"

در او خلوصی دیدم ، برای کاهش فشار، خود به یاری اش شتافته و گفتم: "چه فرقی دارد، این لباس نوکری امام زمان (عج) است و آن لباس نوکری امام رضا (ع) و اینها نور واحدند." او که هم از زیر بار فشار نقد حقیر خارج شده و هم جوابی زیبا برای وجدان خویش یافته بود، با لبخندی از روی خرسندی بدرقه ام کرد.

اما واقعاً چنین است؟ آیا در لباس روحانیت احساس نوکری داریم؟ آیا لباس خدمت است؟ آیا لباس هدایت است؟ آیا خود را در کسوت خدمت گذاری و نوکری می بینیم؟ اگر بر این باوریم که لباس نوکری امام رضا (ع) و امام زمان (عج) یکی است، دیگر با افتخار می توان لباس روحانیت از تن به در کرد و جامه ی خادم الرضا پوشید و به آن افتخار کرد.

اگر رویمان نمی شود در لباس خادم الرضا ظاهر شویم، پس بدانیم که لباس ما، لباس خدمت و نوکری نیست، لباس تفاخر و تکبر است، لباس ثروت و مکنت است، لباس حکومت و قدرت است، لباس ریاست و سلطنت است، ... .

والسلام / دکتر مهدی خزعلی/ 11 ذیقعده 1429، میلاد الرضا (ع)

 

افزودن نظر


Joomlart