يكشنبه, 03 تیر 1397

مجتبی خامنه ای جانشین رهبری(نقدی بر اجلاس خبرگان)

نامه الکترونیک چاپ PDF

آیت الله یزدی در عبور از قانون ید طولایی دارد، اصولاً معظم له فراتر از قانون است و ظرفیت های قانونی پاسخگوی معظم له نیست، نمی دانم غیبت مکرر ایشان در خبرگان رهبری از چیست! شاید به دنبال کسری 65 امضای مورد ادعا برای نامه به ریاست خبرگان می گردند! شاید از اعضای خبرگان به واسطه کسری امضا ها شرمسارند! شاید به دنبال 22 امضایی هستند که شایع شده درخواست تغییر ریاست خبرگان را دارند!
سوای از علت غیبت که کسالت است یا خجالت! نکته جالب، حضور فرزند ایشان به جای پدر است! ظاهراً معظم له می پندارند مناصب نظام موروثی است، فرض کنید اگر آیت الله هاشمی کسالت داشته باشند، مهدی هاشمی باید ریاست خبرگان را عهده دار شود، و در کسالت رهبری، مجتبی خامنه ای جانشین رهبری می شود! تا این جای کار طنزی است قابل تحمل! اما تصور کنید والد معظم اینجانب کسالت پیدا کنند، حقیر سرا پا تقصیر باید بجای معظم له نشان درجه یک خدمت از دست احمدی نژاد بگیرم! لابد باید یک نسخه از کتاب آیینه هم به وی هدیه دهم! چه شود !
88/12/4 دکتر مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart