يكشنبه, 03 تیر 1397

تقلب در آزمون پذیرش دستیار !

نامه الکترونیک چاپ PDF

در ثانی مگر تقلب چه اشکالی دارد؟ وقتی مصالح نظام و اسلام در خطر است ؟! می خواهید یک عده آمریکایی یا اسرائیلی پزشک متخصص شوند و خدای ناکرده فردا جان و سلامت مقام معظم را به دست متخصصین بی تعهد بسپارید!؟ چه اشکالی دارد اگر با یک تقلب کوچک و مختصر عناصر مومن و متعهد به اسلام و انقلاب و ولایت وارد رشته های تخصصی بشوند!؟  دیگر قبح تقلب ریخته است، همه جا تقلب است، بزرگان ما از تقلب حمایت می کنند، وقتی در انتخابات ریاست جمهوری با آن همه نهادهای نظارتی تقلب می شود، می خواهید در یک آزمون ساده دستیاری که نه وزارت کشور دارد، نه شورای نگهبان، نه بازرسی، نه هیات اجرایی و نه هیات نظارت ،تقلب نشود! تازه کمیته صیانت از آرایی هم وجود نداشته که در بحبوحه انتخابات به تصرف نیروهای مسلح درآید!

   در ثانی مگر تقلب چه اشکالی دارد؟ وقتی مصالح نظام و اسلام در خطر است ؟! می خواهید یک عده آمریکایی یا اسرائیلی پزشک متخصص شوند و خدای ناکرده فردا جان و سلامت مقام معظم را به دست متخصصین بی تعهد بسپارید!؟ چه اشکالی دارد اگر با یک تقلب کوچک و مختصر عناصر مومن و متعهد به اسلام و انقلاب و ولایت وارد رشته های تخصصی بشوند!؟

  اما جای شکرش باقی است که وزارت بهداشت یک مرد دارد! که انتخابات را باطل ااعلام می کند! ( ببخشید، یک زن داردکه امتحانات را باطل اعلام می کند!) اگر در انتخابات دهم هم یک مرد یا یک شیر زن پیدا می شد و انتخابات را باطل اعلام می کرد، دیگر نه خونی ریخته می شد و نه مشروعیت نظام زیر سئوال می رفت! و ملت این همه هزینه را تحمل نمی کرد.
  هرچند در نحوه ابطال امتحانات هم تامل باید کرد! سیر قانونی و قضایی طی نشده است و خانم وزیرراساً امتحانات را ابطال فرموده اند! در واقع این حرکتی سمبلیک است که امیدی به دستگاه قضایی نباید بست، یا به تعبیر لطیفه ای که کودکی گرفتار(شاید در برره) فریاد کمک سر می داد و متجاوز می گفت: اینقدر داد نزن اینجا اگر کسی به کمک آید به کمک من می آید! و ظاهراً چنین است که اگر قوه قضاییه مداخله کند به کمک متقلب می آید و کلاه ما پس معرکه است! فلذا خانم وزیر خود در نقش دادستان و قاضی و ضابط قضایی، کیفر خواست صادر می کند و خود رسیدگی کرده و دادنامه صادر می فرماید و تجدید نظر خواهی و دیوان را بای پس فرموده و حکم صادره را ابلاغ و خود اجرا می فرمایند!
1/12/88 دکتر مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart