سه شنبه, 25 مهر 1396

تعبیر خواب علماء

نامه الکترونیک چاپ PDF
  یکی از حضرات آیات اصولگرا که مدافع سرسخت دولت دهم می باشد، اندکی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم خوابی می بیند و خود برای خواب خویش تعبیری به خیر دارد! من معبر نیستم،

 تعبیر خواب علماء

 یکی از حضرات آیات اصولگرا که مدافع سرسخت دولت دهم می باشد، اندکی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم خوابی می بیند و خود برای خواب خویش تعبیری به خیر دارد! من معبر نیستم، اما آن تعبیر به دلم نمی نشیند، خواب معظم له را عیناً نقل می کنم، تا دوستانی که دسترسی به معبرین خواب دارند، برای آن تعبیری بیابند، به خصوص از دوستان قم و نجف و مشهد که با معبرین بنام و مجرب ارتباط دارند، من این تعبیر خواب های شما را بن سمع و نظر معظم له می رسانم.
  معظم له فرمودند: " در عالم رویا دیدم که چاه مستراح( دستشویی) دهان گشاده است و من دارم به درون فضولات انسانی سقوط می کنم، بناگاه دستم را به تخته ای گرفتم تا در فضولات سقوط نکنم و از خواب پریدم"

1/12/88 مهدی خزعلی

 

افزودن نظر


Joomlart