دوشنبه, 25 تیر 1397

نشست 122 سرای قلم " شبی با حافظ "

نامه الکترونیک چاپ PDF

" شبی با حافظ "

" هم اندیشی در فهم کلام حافظ "

اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود

ببین ز جام زجاجی چه طرفه اش بشکست

* دکتر مهدی خزعلی

" شرایط سیاسی، اجتماعی، مذهبی دوران نهضت مشروطه "

* جناب آقای مجید بهمن زاده

موعد: سه شنبه 4 خرداد 1365 ساعت 17

میعاد: میدان انقلاب کارگر شمالی بالاتر از نصرت کوی عبدی نژاد پلاک 18 سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart