چهارشنبه, 27 تیر 1397

تسلیت دکتر بادکوبه ای و پاسخ به شعر دکتر خزعلی

نامه الکترونیک چاپ PDF

" ساقی میکده عشق"

جان پاکت سیراب

دل پاکت سرمست

ای همه نیکی و زیبایی و مهر

ای همه عشق به "عشق"

ای پدر داده ز دست

در پس این دیوار

آن سوی پرواز "روان"

ساقی میکده عشقی هست

دکتر مصطفی بادکوبه ای (امید)

...... *** این قطعه در پاسخ شعر " همسایه دیوار به دیوار خدا" از مهدی خزعلی سروده شد***.......

" همسایه دیوار به دیوار خدا"

کاش می دانستی

تو کجای دل من جا داری

کاش می دانستی

تو که همسایه دیوار به دیوار خدایی امروز!

کاش یک بار

در خانه همسایه بکوبی با مهر

و برای صاحب این خانه

که دل عاشق بی سامانی است

جرعه ای آب وفا

لقمه ای نان صفا

بستانی به تمنای وصال

بنهی در ره این مرغ خیال

تا که سیراب شود

از لب لعلت

همه عمر

تا که بی تاب شود

در شب زلفت

همه شب

تا که باران شود و

باز ببارد

همه روز

94/6/29

مهدی خزعلی (باران)

افزودن نظر


Joomlart