دوشنبه, 25 تیر 1397

پیام تسلیت هالو از زندان رجایی شهر

نامه الکترونیک چاپ PDF

استاد محمد رضا عالی پیام (هالو) از زندان رجایی شهر تماس گرفت، او در همان بند و همان سالنی است که من بودم، همراه منتظران طناب دار، 95 درصد زندانیان دارالقرآن محکومین به اعدام هستند، او هم مثل من مانوس مرگ است و هر هفته یکی دو نفر را انتخاب کرده و آونگ می کنند!

آنجا صدای پای مرگ بیخ گوش شماست و با مرگ زندگی می کنید، آنکه امروز برایتان چای می آورد، خروس خوان فردا ازپنجره بغل تخت طبقه سوم، سرک می کشی و می بینی اش که با دست بسته و پای لرزان به قتلگاه می رود! اندکی بعد با صدای وحشتناکی اهرم زیر پای او را می کشند و کمی بعد همبندی ات را بسته بندی شده می آورند و در آمبولانس می گذارند. و تو حس می کنی رفتن را...

عالی پیام می گفت:" اینجا دوستان می گویند که تبریک و تسلیت بگو" اما من از این شوخی ها با تو ندارم و تسلیت می گویم. و قطعه شعری را هم همراه تسلیت تقدیم نمود که:

مصرع اول ترانه من

بوی نان برشته را می داد

خبر از قرض دادن آن نان

بین دیو و فرشته را می داد

نان ما رنگ خون گرفته به خود!

مصرع دوم، آی قاضی شهر

دزدها زیر چتر قانونند

مصرع بعد

جیرجیرک ها صاحب منبر و تریبونند

قار قار کلاغ می شنوم

مصرع چهار

آی زندانبان

باز کن لای درز پنجره را

تا مگر بشنوند مردم شهر

بغض سرد میان حنجره را!

از اوین رفته تا رباط کریم

مصرع پنج گوشه سلول

من و موش و سکوت و یک خودکار

مصرع شش قدم زدن در آن

یک نه صد نه هزار و صدها بار

مادرم دستهای گرمت کو

نه، بیا تا دقیق بشماریم

وه چه با لذت است این بازی

یک هزار است و سیصد و پنجاه

هفت را از قلم نیاندازی

باز خودکار قرمزم گم شد

مصرع هفت بود  ( *پیام اپراتور گویای زندان:  تماس گیرنده زندانی می باشد!) و هالو ادامه می دهد

مصرع هفت بود بالا و

سه کبوتر به روی دیوارند

در پس سیم خاردار سیاه

مصرع هشت قافیه می بست

فاعلاتن مفاعلن فعلن

آه از حبس بی ملاقاتی

شنبه یکشنبه فرقشان در چیست؟

مصرع 10 سوار مصرع 9

حلقه دار جمعه گر ننویسی

جمعه های سیاه بی باران

این ترانه چقدر طولانی است

بیت ماقبل آخرم این است

وه که پابند من چقدر کوتاه است

دستبندم چقدر سنگین است

سوسک های سیاه جاسوسند

بیت آخر

سلام آزادی

وای مردم چقدر کر شده اند

از چنار حیاط فهمیدم

بچه هایم بزرگتر شده اند

بچه ها؛

تاب تاب عباسی

افزودن نظر


Joomlart