يكشنبه, 30 ارديبهشت 1397

پیام تسلیت دکتر حسین رفیعی و محمد رضا احمدی از اوین

نامه الکترونیک چاپ PDF

محمد رضا احمدی از اعضای سرای قلم طی تماس تلفنی ضمن ابلاغ تسلیت خود و و دکتر حسین رفیعی فعال ملی مذهبی و همبندان زندان اوین گفت که مطلب مصاحبه همشیره شما را در رسالت خواندم و متاثر شدم، و در پاسخ شعری را تقدیم کرد که :

" چون که بی رنگی اسیر رنگ شد             موسیی با موسیی در جنگ شد"

" چون به بی رنگی رسی کان داشتی        موسی و فرعون دارند آشتی"

امیدوارم که همشیره از این رنگ و ریا و تظاهر و نیرنگ و فریب نجات یابد و طعم بی رنگی و رنگ خدا را ببیند، آن روز دیگر جنگ و دعوایی نداریم و چنین بی شرمانه هنوز کفن پدر خشک نشده بر پیکر برادر نمی تازیم.

من برای اکاذیب همیشره جواب بسیار دارم، اما همانطور که یک سال به حرمت پدر بیمارم سکوت کردم تا آزرده خاطر نشود و دعا برای بقایش می کردم تا بماند و چون احمدی نژاد بقیه را هم بشناسد، امروز به حرمت مادر بیمار این جنگ خانوادگی را با سکوت قطع می کنم و خار در چشم و استخوان در گلو صبر می کنم.

اما اگر بیماری مادر نبود، آن چنان بر طبل رسوایی این چپاولگران بیت المال - که شکم هایشان از حرام انباشت شده - می کوبیدم، که دیگر سر سفره معاویه ننشینند و بر نان و پیاز علی بخندند!

مهدی خزعلی

94/6/30

افزودن نظر


Joomlart