چهارشنبه, 27 تیر 1397

همسایه دیوار به دیوار خدا !

نامه الکترونیک چاپ PDF

کاش می دانستی

تو کجای دل من جا داری

کاش می دانستی

تو که همسایه دیوار به دیوار خدایی امروز!

کاش یک بار

در خانه همسایه بکوبی با مهر

و برای صاحب این خانه

که دل عاشق بی سامانی است

جرعه ای آب وفا

لقمه ای نان صفا

بستانی به تمنای وصال

بنهی در ره این مرغ خیال

تا که سیراب شود

از لب لعلت

همه عمر

تا که بی تاب شود

در شب زلفت

همه شب

تا که باران شود و

باز ببارد

همه روز

94/6/29

مهدی خزعلی  (باران)

افزودن نظر


Joomlart