دوشنبه, 25 تیر 1397

مراسم سوم پدر

نامه الکترونیک چاپ PDF

با سپاس از همه عزیزانی که در مراسم تشییع تهران و مشهد بر ما منت نهاده و حافظ قرآن و نهج البلاغه را بدرقه فرمودند.

زمان مراسم سوم پدرتوسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به صبح یکشنبه تغییر یافت.
دوستان و عزیزانی که مایلند قدم بر دیده ما بگذارند ساعت 10 تا 12 صبح یکشنبه 29 شهریور در مدسه عالی شهید مطهری چشم انتظاریم.

یک شنبه 29 شهریور ساعت 10 تا 12 صبح

میدان بهارستان مدرسه عالی شهید مطهری

افزودن نظر


Joomlart