چهارشنبه, 27 تیر 1397

دیدار با دکتر بهزادیان نژاد

نامه الکترونیک چاپ PDF

امشب به دیدار دکتر قربان بهزادیان نژاد - رییس ستاد میرحسین - رفتم، دوره محکومیتش تمام شده بود و حتی کمی هم بیشترمانده...!

قبلا یک کتاب حاصل زحمات او در بند 350 را منتشر کرده بودیم و اینک کتابی دیگر اهدا نمود، بی جهت نیست که می گویند دانشگاه 350 و زندان پر است از اصحاب اندیشه و قلم...

مهدی خزعلی

94/6/6

افزودن نظر


Joomlart