چهارشنبه, 27 تیر 1397

نقدی بر خط خطی

نامه الکترونیک چاپ PDF

طرح روی جلد مجله خط خطی که به همت عزیزان و هنرمندان صاحب نام منتشر می شود، توجه مرا به خود جلب کرد، یک مستراح ایرانی و دو سوسک چاق و چله که لب کاسه توالت نشسته و دل می دهند و قلوه می ستانند و صد البته بحث داغ همه محافل،توافق نامه و رفع تحریم هاست، در آبریزگاه و بین سوسک ها هم همین بحث است! آنها هم منتظرند ببیند مزاج استیک خورها و مک دونالد خورها با این جماعت دیزی سنگی خور چه تفاوتی دارد، شاید تغییر ذائقه داده و رنگ و بویی تازه به بیت الخلا بخشند!

اولی می گوید:" خوبه مدتیه رفت و آمد ها زیاد شده"  و دومی جواب می دهد:" تازه کجاشو دیدی، تازه اینها فقط بازرگان های خارجی اند!"

سوای از ناخوشایند بودن تصویر بزرگ و تمام صفحه چاله مستراح روی جلد مجله که خواننده طناز در امتداد سوراخ خلا به محتویات مجله می رسد! و سوای حرکت غیر فرهنگی که قیمت مجله را معادل یک بوگیر دانسته است! و شاید اگر آن را با یک سانویچ که خوراک جسم است و مجله خوراک روح مقایسه می کرد بهتر بود!

مجله خوراک است نه فضولات و زوائد و دفع کردنی ها!

اما آنچه مرا بر آن داشت که نقدی بنویسم، این نکته مهم است که نا خودآگاه به ذهن متبادر می شود که کشور عزیزمان ایران را به توالت تشبیه کرده اند ومردم را به سوسک های مستراح که دیده به رفت و آمد خارجیان دوخته اند!

مراقب باشید، شاید کسانی 8 سال ایران را با بیت الخلا اشتباه گرفته و تپّه ندیده! باقی نگذاشته باشند، اما ایران مهد دلیران، سرزمین بزرگترین تمدن بشری و خاستگاه کورش و زرتشت و بهترین میزبان خاتم ادیان است.

مهدی خزعلی

94/6/6

افزودن نظر


Joomlart