چهارشنبه, 30 خرداد 1397

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

نامه الکترونیک چاپ PDF

هفتاد و دومین نشست سرای قلم

"شبی با حافظ"

هم اندیشی در فهم پیام حافظ

ساقی به نور باده برافروز جام ما               مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم                 ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

استاد فکور زاده

استاد محمد سماوات

دکتر مهدی خزعلی

سه شنبه 19 خرداد ساعت 17

میدان انقلاب کارگر شمالی بالاتر از نصرت کوی عبدی نژاد پ 18 سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart