چهارشنبه, 30 خرداد 1397

مهدی خزعلی خط قرمز ماست

نامه الکترونیک چاپ PDF

*** برگرفته از سایت خانه احزاب

در اینجا از آقای دکتر مهدی خزعلی، دبیر کل محترم جبهه آزادی که زحمات زیادی را برای اهداف دموکراسی خواهانه کشیده اند تشکر و قدردانی می کنیم

قرار نیست با بی احترامی به برخی از شخصیت های سیاسی،  موثر و اصلاح طلب خانه ای به اسم خانه احزاب بنا شود


برخی از دوستان دعوت از دکتر مهدی خزعلی دبیرکل محترم جبهه آزادی را خط قرمز نامیده و این خط کشی با هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد ، ناشایست بوده و امیدواریم که در آینده قدر این عزیزان و زحماتی را که در راه آزادی کشیده اند را بهتر بدانیم.

بالاخره بعد از 5 سال خانه احزاب باز گشایی می شود، قطعا احزاب کشور با هر گرایشی از این واقعه بسیار مهم استقبال کرده و از آن بعنوان یک حرکت رو به جلو نام برده ، حرکتی که تداعی گر دموکراسی و برقراری حکومت قانون است.

در این اثنا درست در زمانی که از وحدت بعنوان رکن رکین میان احزاب نام برده میشود ، دستانی با انگیزه انحصار طلبی در نظر دارند زمین بازی را به شکلی که برنده نهایی آنها باشند به جامعه سیاسی و حزبی کشور تحمیل کند .

احزاب اصلاح طلب و اصولگرا و شخصیت های سیاسی ، حقیقی و حقوقی و سندیکایی و صنفی همه برای باز گشایی خانه احزاب تلاش کرده و جای دارد که از همه آنها تقدیر و تشکر شود .

البته در این گفتار در نظر نداریم از گروه خاصی نام برده شود ، چرا که اعتقاد داریم در این برهه سخت و نفس گیر اختلافات از هر زاویه ای که باشد ، باید کنار گذاشته شود ، تا دوستان حزبی در کنار هم در آرامش به وحدت برسند .

ابهامات زیادی در نحوه دعوت از شخصیت های سیاسی و صنفی و سندیکایی و حزبی وجود دارد و این موضوع بوضوح مورد توجه برخی شخصیت ها قرار گرفته و باعث کدورت و رنجش این عزیزان شده است .

قرار نیست با بی احترامی به برخی از شخصیت های سیاسی و موثر و اصلاح طلب خانه ای به اسم خانه احزاب بنا شود.

ما احزاب با هر گرایشی ( اصلاح طلب ، اصولگرا ، مستقل ) اجازه اعمال نفوذ هیچ گروهی را به کل مجموعه نمی دهیم ، برخی افراد توجه داشته باشند که چنانچه اگر به رویه سابق ادامه داده و دست از برخی انحصارطلبی ها بر ندارند لاجرم به مشکل برخورده و متحمل شکست بزرگی خواهند شد.

جا دارد از آقای دکتر مهدی خزعلی، دبیر کل محترم جبهه آزادی که زحمات زیادی را برای اهداف دموکراسی خواهانه کشیده است ، تشکر و قدردانی کنیم ، چنانچه اگر تلاش های عزیزانی همچون آقای دکتر مهدی خزعلی و برادر تاجزاده... نمی بود ، باز گشایی خانه احزاب به این زودی ها امکان پذیر نمی بود .

برخی از دوستان دعوت از دکتر مهدی خزعلی دبیرکل محترم جبهه آزادی را خط قرمز نامیده اند و این خط کشی با هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد ، ناشایست بوده و امیدواریم که در آینده قدر این عزیزان و زحماتی را که در این راه کشیده اند را بهتر بدانیم .

*** برگرفته از سایت خانه احزاب

افزودن نظر


Joomlart