چهارشنبه, 30 خرداد 1397

شصت و نهمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

افتتاح مجدد با طرحی نو

* " شبی با حافظ "

" هم اندیشی در فهم پیام حافظ "

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی        دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

دکتر مصطفی بادکوبه ای

دکتر مهدی خزعلی

سه شنبه 29 اردیبهشت 94  ساعت 17 الی 20.30

مکان: میدان انقلاب - کارگر شمالی - بالاتر از نصرت - کوی عبدی نژاد پ 18 سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart