چهارشنبه, 30 خرداد 1397

عذرخواهی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از دکتر مهدی خزعلی

نامه الکترونیک چاپ PDF

" برای اولین بار در ایران ! "
دیده بودیم مدیران و مسئولان ژاپنی، در برابر مردم تا کمر خم شوند و عذرخواهی کنند، یا حتی مدیران شرکتی که ورشکسته شده است دسته جمعی به رسم اعتذار هاراگیری نمایند، اما فرهنگ عذرخواهی در ایران وجود ندارد، هرگز مدیری عذرخواهی نمی کند!
این افتخار را برای اولین بار در دولت جمهوری اسلامی، دکتر صالحی - معاونت فرهنگی وزارت ارشاد - بنام خویش ثبت کرد.
وی امروز با دسته گل و شیرینی به دفتر انتشارات حیان رفته و بخاطر اشتباه سیستم نمایشگاه عذرخواهی کرد و از دکتر مهدی خزعلی خواست تا به اعتصاب غذایش پایان دهد و تضمین کرد که تمامی خسارات را جبران کنند.
معاون وزیر ارشاد گفت:" با توجه به این که اشتباه از سیستم نمایشگاه بوده است، خسارات موسسه حیان را دین وزارت ارشاد دانسته و بدون فوت وقت تمام و کمال جبران می کنیم"
دکتر مهدی خزعلی نیز با تقدیر از این حرکت اخلاقی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با شیرینی که ایشان آورده بودند اعتصاب غذا را شکستند.
باز هم تجلی عقلانیت در دولت یازدهم را تبریک می گوییم
موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان

1394/2/20

افزودن نظر


Joomlart