چهارشنبه, 30 خرداد 1397

کاهش 4 کیلوگرم وزن در روز نخست اعتصاب غذا

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز صبح 86 کیلو گرم بودم و کاهش 4 کیلو گرم در یک روز بی سابقه است و حکایت از بی آبی شدید دارد! طبق روال باید در آغاز روزی یک کیلو و بعد نیم کیلو و بسته به مکانیسم ذخیره انرژی بدن و متابولیسم پایه فرد تا روزی 250 گرم کاهش می یابد. بنابرین بیشتر کاهشوزن بالا بر اثر از دست دادن آب در گرمای نمایشگاه است و می تواند مجر به گرما زدگی شود.

فشار خون دیروز که توسط اورژانس نمایشگاه گرفته شد 10 بود که طبیعی است که با کاهش آب و دهیدراته شدن فشار هم کاهش می یابد.

در زندان که اعتصاب غذا می کنی، فعالیت نداری، ولی دیروز در نمایشگاه فعالیت بیشری داشتم، به علت ضعف و خستگی دیروز و همچنین ضرورت انجام مصاحبه ای در رد اکاذیب رسانه های وابسته و مزدور تا الان به نمایشگاه نرفتم!

بعد از نماز ظهر حرکت می کنم و به نمایشگاه می روم!

94/2/20

سالن 19 غرفه 198 موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح

افزودن نظر


Joomlart