سه شنبه, 26 تیر 1397

احوالپرسی دکتر علی مطهری و شرح کامل ما وقع

نامه الکترونیک چاپ PDF

تنها صدای حق گوی مجلس - دکتر علی مطهری - تماس گرفت و جویای حالم شد، ماجرا را برایش گفتم و این که با رضایت شخصی از سی سی یو مرخص شدم تا به این دادخواهی بپردازم.

می گفت:"وقتی غرفه را اجاره دادند حق تصرف و بازپس گیری را نداشتند، من با علی جنتی صحبت می کنم"

گفتم:" من انتظار دارم در مجلس از او سئوال کنید، این چه رفتار غیر فرهنگی است، بدون اخطار و بدون حکم و بلاوجه اول صبح جمعه جمعی لباس شخصی با حمایت حراست فیزیکی نمایشگاه و نیروی انتظامی به غرفه یورش آورده و همه چیز را تخریب و تاراج کرده اند!"

به او گفتم که:" احمد جنتی خروس همسایه را سر برید و پسر به غرفه ما هجوم آورد! و این رفتار کینه توزانه پسر کاملا شخصی و در پاسخ مقالات من بوده است،  وزیر اطلاعات اعلام کرده است که به ما هیچ ارتباطی نداشته و از ما خواسته اند و دخالت نکرده ایم!"

به او گفتم:" دروغ های منتشره در سایت های حکومتی توسط یک مزدور نمایشگاه صحت ندارد، حیان ناشر پر کاری بوده که هر 12 ساعت کاری یک کتاب تولید می کرده است و اگر بلاوجه و با تلفن یک بازجو کامپیوتر ارشار را برای حیان بسته اند تا کتاب هایش اعلام وصول نشود و بارها و بارها با وانت کتاب ها را برای اعلام وصول و مجوز ارسال داشته ایم و امتناع کرده اند دلیل نمی شود که بگویید حیان کتاب ندارد!نخیر این عذر بدتر از گناه است!!!
در معاونت مطبوعات هم کامپیوتر را به روی ا:.8/لام وصول نشریات ما بستند و هر چه مجلات را برای اعلام وصول ارسال کردیم نپذیرفتند تا به بهانه عدم انتشار منظم لغو امتیاز کنند، این بازی زشت و نخ نما شده ایست، باید همه چیز را برگردانند!"

مهدی خزعلی

20/2/94

افزودن نظر


Joomlart