يكشنبه, 03 تیر 1397

میهمان ویژه غرفه اباصالح دکتر مصطفی بادکوبه ای (امید)

نامه الکترونیک چاپ PDF

با سلام

علی رغم کارشکنی و مخالفت های ارشاد انجمن ناشران دانشگاهی به حیان و اباصالح غرفه اختصاص داد / متاسفانه سیستم اطلاع رسانی نمایشگاه مردم را گمراه کرده و نشانی غرفه حیان و اباصالح را نمی دهند!!!

دیدارتان را در نمایشگاه کتاب چشم انتظاریم

فردا 10 صبح میهمان ویژه ما دکتر بادکوبه ای (امید)

سالن 17B غرفه 295 موسسه حیان
سالن 19B غرفه 198 موسسه اباصالح

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart