يكشنبه, 03 تیر 1397

رویای صادقه ...! جواب رویای کاذبه...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوش در عالم رویا به حرم حضرت مولا مشرف شدم، مجلس علم بود و علما جمع، حضرت امام بالای مجلس جلوس کرده بود، وقتی وارد شدم، احمدی نژاد هم خود را به زور داخل چپاند، حضرت امام مرا دعوت کرد تا در کنارش بنشینم، و در گوش من گفت:" این بی سواد را چرا دنبال خودت آورده ای؟"
از خواب بیدار شدم و یقین حاصل کردم که اشارت امام به یازده سال طول دوره لیسانس احمدی نژاد بوده است و اینکه استاندار اردبیل بوده و در تهران غیابی فوق لیسانس و دکترا گرفته است !
بر هوش و ذکاوت امام آفرین گفتم...! !!!
رویای صادقه به این می گویند...!!!

افزودن نظر


Joomlart