چهارشنبه, 30 خرداد 1397

افتتاح غرفه حیّان و اباصالح در نمایشگاه کتاب

نامه الکترونیک چاپ PDF

"فاستقم کما امرت "

بحمدالله پش از 6 سال محرومیّت،علی رغم کارشکنی مکرر وزارت ارشاد و عوامل سرسپرده امنیتی، غرفه ای هر چند کوچک و دور از شان حیّان و اباصالح اختصاص یافت.

از همه دوستان که در این مدت همراهی کردند سپاسگزارم

وعده دیدار ما در نمایشگاه بین المللی

موسسه فرهنگی انتشاراتی حیّان

سالن 17 غرفه 295

موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح

سالن 19 غرفه 198

افزودن نظر


Joomlart